ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้


      > ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563   > >   คลิก  < <

      > ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562   > >   คลิก  < <

      > ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561   > >   คลิก  < <


กั 2563

   
  > 14 ก.ย. 2563 , ประกาศ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ > ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
            ตำแหน่ง ครูผู้สอน


  > 16 ก.ย. 2563 , ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563
         ระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพิชัยท่าพญา > >คลิก< <

  > เกียรติบัตรผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563
          - เกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือ ระดับเหรียญทอง ระดับครูผู้สอน
          - เกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือ ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.1-3
         
- เกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือ ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.4-6
          - เกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือ+เรียงร้อยถ้อยความ ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1-3
         
- เกียรติบัตรการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.4-6
          - เกียรติบัตรครูผู้สอน โรงเรียนวัดพญาปันแดน
          - เกียรติบัตรครูผู้สอน โรงเรียนวัดดอกไม้
          - เกียรติบัตรครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหาดทับยา
          - เกียรติบัตรครูผู้สอน โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
          - เกียรติบัตรครูผู้สอน โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน
         
- เกียรติบัตรครูผู้สอน โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
          - เกียรติบัตรครูผู้สอน โรงเรียนบ้านขอม
          - เกียรติบัตรครูผู้สอน โรงเรียนชุมชนบ้านดง
          - เกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3,ป.4-6,ม.1-3
          - เกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6,ม.1-3กุมภาพันธ์ 2563

   
  > 12 ก.พ.2563 ร.ร.บ้านป่ากะพี้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207และปรับปรุง   
            อาคารเรียน  ป.1 ฉ


กราคม 2563

   
  > 21 ม.ค.2563 , ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
   
      > ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
            ณ  บริเวณอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 

      > ประกาศ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ การรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
            สมัครออนไลน์  ระดับปฐมวัย
            สมัครออนไลน์  ระดับประถมศึกษา