ปประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 และปรับปรุงซ่อมแซมมุงหลังคาอาคารเรียน ป.1ฉ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding