หน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
1. Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
2. Line สมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
3. Line คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
 
http://www.banpakapeeschool.ac.th
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942